Colwyn BID

Hafan

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi Bae Colwyn fel ardal y byddent yn dymuno ei chefnogi i ddatblygu Ardal Gwella Busnes (AGB)

Mae’r ardal sy’n cael ei hystyried ar gyfer AGB Bae Colwyn yn cynnwys Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Hen Golwyn a Mochdre ac mae’n rhoi cyfle i fusnesau ddatblygu dyfodol yr ardal ac adeiladu ar fuddsoddiadau diweddar megis Parc Eirias, y traeth newydd a’r Ganolfan Chwaraeon Dŵr. Mae’r prosiect yn cael ei lywio gan grŵp o fusnesau o bob rhan o ardal Bae Colwyn gan gynnwys y Siambr Fasnach a Thîm y Dref a gefnogir gan Brosiect Bywyd y Bae a chwmni o arbenigwyr AGB, Partnerships for Better Business Ltd (pfbb UK).

Mae AGB yn sicrhau ffordd gynaliadwy o greu cynllun cydlynol gydag arian i fuddsoddi yn yr ardal sy’n helpu i ddatblygu’r dref fel cyrchfan ac fel lle gwych i wneud busnes. Gan fod hyn yn effeithio arnoch chi a’ch busnes mae angen cymaint o berchnogion a rheolwyr busnes â phosibl i gymryd rhan, i lunio’r cynllun a nodi beth sy’n bwysig i fusnesau yma.

AGB yw lle mae’r busnesau sy’n talu trethi yn penderfynu ar welliannau mewn ardal ddiffiniedig. Yna, maent yn pleidleisio ar y cynllun ac yn cytuno i fuddsoddi wrth gyflwyno gweithgareddau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar drosiant ac elw eu busnes. Mae’r arian hwn wedyn yn cael ei neilltuo ar gyfer darparu’r gwelliannau a gytunwyd drwy’r cynllun AGB a gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu refeniw arall i roi hwb i’r pot o arian sydd ar gael i gyflawni’r cynllun.

Rydym yn bwriadu pleidleisio ar y cynllun hwn ym mis Hydref 2015.

I gael mwy o wybodaeth am AGB a sut gall eich busnes fanteisio ewch i’n tudalen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

111026 WG_Part_Fund_land_mono jpg - Logo

Colwyn Press Release Gofyn i fusnesau am eu syniadau ar gyfer y dyfodol